Address

 17/1 Út Tịch, P.4, Q. Tân Bình

16/12 Hoàng Việt, P.4, Q. Tân Bình

(Hẻm cạnh cơm tấm Thuận Kiều)

Phone Number

093 385 8315 (English)

090 675 3436 (Vietnam)

Liên hệ